Raspberry Pi SFP/SFP+ branje in pisanje po seljaško.

Večina informacij je že na voljo tukaj.
Jaz sem namesto kletke uporabil stari modem.
Ideja je enaka.
Za več informacije poglejte moj Github repo. V katerem so predstavljeni načini, kako pisati in brati module.
Poglejte tudi moje druge objave glede modulov.


Povežite SDA1 na MOD-Def(2), SCL1 na MOD-Def(1), 3.3V na VeeT, VccT, VccR na VeeR (ti so po vsej sreči že povezani skupaj znotraj modula), priklopite še zemljo.

Ne uporabljajte klobuka (razen, če dovoljuje izklapljanje napajanja)!